top of page
Image-empty-state.png

Мій край, моя родина

Етно-заняття

Усе набуте нашим народом за часи багатовікової історії - то є неоціненний скарб. Але особливість його у тому, що його варто не ховати за сімома печатями, а поділитися з сучасними українцями і примножувати за рахунок нових традицій та обрядів. Саме це і спонукало мене створити гурток «Мій край, моя родина», щоб донести до дітей усю глибину українських звичаїв, велич історії і традицій, красу обрядів.
Метою навчальної програми гуртка є формування ключових компетенцій особистості через оволодіння надбаннями духовної культури української нації, історії рідного краю.
Програма гуртка розрахована на дітей молодшого шкільного віку.
Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетенцій:
- пізнавальні: вивчення народних звичаїв та обрядів; народних свят; формування особистісного ставлення до вивченого матеріалу, вміння досліджувати навколишнє середовище; формувати зацікавленість у пошуковій та дослідницькій роботі;
- практичні: уміння описувати сучасні родинні обряди, ведення календаря природи; формування у гуртківців мовленнєвої культури, засвоєння історичної, культурної, краєзнавчої термінології та місцевих діалектів окремих регіонів України; дотримання правил техніки безпеки під час екскурсій;
- творчі: розвиток уяви, творчих здібностей та акторської майстерності; формування художнього смаку; уміння власноруч виготовляти обереги та логічно викладати свої думки;
- соціальні: формування активної громадянської позиції та соціальної активності; здатності до співпраці, виховання культури спілкування, свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих; збереження та примноження культурної спадщини, звичаїв, традицій українського народу; поваги до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність тощо), виховання доброзичливості, уміння працювати в колективі.

В ході реалізації програми проводяться:
1. Етно-заняття;
2. майстер-класи;
3. інтерактивні заходи: пізнавальні, просвітницькі, ігрові, культурологічні програми;
4. театралізовані фольклорні свята;
5. інтерактивні екскурсії;
6. флешмоби;
7. акції.

066-924-20-35

bottom of page